pondělí 8. srpna 2016

Emotion-Focused Therapy - TIP na knížku od Lese GreenbergaVíme, že psychoterapie funguje. Ale jak přesně? Co přesně umožňuje klientovi, aby po jejím absolvování dovedněji zvládal svůj život? Na tyto otázky se dosud kupodivu odvážilo hledat odpověď jen málo výzkumníků. Vedle Rogerse a Gendlina je jedním z takových badatelů Les Greenberg. Jeho knihu "Terapie zaměřená na emoce" jsem vybral jako dnešní TIP.

Les ve své knize představuje výzkumem podloženou Teorii emocí, která pro mne osobně byla opravdovým z jevením. Mohu říci, že kromě buddhistických zdrojů neznám žádný jiný pramen, který by tak přesně fenomenologicky popisoval funkční i dysfunkční procesy probíhající v mysli člověka a ukazoval možnosti, jak tyto procesy ovlivnit.

Les vychází ze zkušenosti, že k tomu, aby člověk mohl trvale změnit své chování v kritických situacích, se nejprve potřebuje začít jinak cítit. Proto považuje změnu prožívání za jádro psychoterapeutické změny. V knize odlišuje primární, sekundární a instrumentální emoce a popisuje 4 hlavní typy potíží ve zpracování emocí, na něž u klientů naráží:

1. Nedostatečné uvědomování si emocí
2. Maladaptivní reakce na některé emoce
3. Problém v regulaci emocí
4. Problém v nalézání smyslu emocí

Pro terapeutickou práci s jednotlivými typy dysfunkcí Les v knize doporučuje konkrétní vhodné postupy a strategie a vysvětluje také, jak fungují. Typické intervence pak ilustruje i na dvou kazuistikách.

Les konstatuje, že emoce se mění, pokud jsou akceptovány a prožity a pokud jsme schopni porozumět jejich smyslu. Změna ve způsobu zpracování emocí probíhá díky uvědomění si a přijetí emocí, díky jejich vyjádření a vědomé reflexi a také díky transformaci emocí aktivované korektivní zkušeností. Tu klientovi zprostředkovává terapeut. Klient se díky ní učí reagovat na pocity, které u něj v typických situacích primárně vznikají, novým způsobem. Učí se soucítit sám se sebou a získává postupně schopnost sám sebe utišit.

Knížka Terapie zaměřená na emoce je mi sympatická tím, že jejím hlavním smyslem není etablovat novou značkovou psychoterapii, ale spíše odhalit, jak fungují emoce a jak s nimi lze v terapii pracovat. Je rozhodně nejlepší prací o mechanismech psychoterapeutické změny, jakou jsem měl kdy v ruce a myslím si, že jí ocení především odborníci - psychoterapeuti. 

Žádné komentáře:

Okomentovat