úterý 9. srpna 2016

Mindfulness - TIP na knížku od Josepha Goldsteina


Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jaký titul bych vybral, kdybych měl někomu doporučit jen jednu knížku týkající se všímavosti, a dlouho jsem se nemohl rozhodnout. Ovšem jen do chvíle, kdy Joseph Goldstein vydal svoji novinku "Všímavost - Praktický průvodce k probuzení. A bylo jasno!

Tahle knížka je zvláštní tím, že má takového svého staršího sourozence a tím je disertační práce buddhistického učence a mnicha německého původu - ctihodného Analayo - "Satipatthána - Přímá cesta k realizaci". Joseph se netají tím, že Analayovu práci používal jako jakousi předlohu pro svojí knížku. Zatímco Analayova disertace je ale psána akademicky a spočívá vlastně na komparaci původních textů a jejich interpretaci, tak Josephova knížka je psána s důrazem na praxi a je srozumitelná jakémukoliv čtenáři.

Je třeba říci, že Joseph patří k vůbec prvním západním učitelům meditace. Spolu s Jackem Kornfieldem Joseph vyučuje v USA meditaci už od roku 1974, to znamená více než 40 let. A na té knížce je to v tom nejlepším slova smyslu znát.

Pokud jde o obsah knihy, tak Joseph se klasicky věnuje čtyřem polím fenoménů, které všímavost zaznamenává, to znamená tělesným fenoménům, cítění, stavům mysli a obecným kategoriím fenoménů a mentálním faktorům, které všímavost zaznamenává v rámci čtvrté satipatthány. Této kategorii, té čtvrté satipattháně, mimochodem věnuje Joseph největší část knihy, asi dvě třetiny.

Ve své "Rozpravě o podkladech všímavosti" nabídl Buddha meditujícím klíče, takzvané matice, které umožňují velmi trefně klasifikovat všímavostí zaznamenávané fenomény. Matice pěti překážek, pěti skupin lpění, šesti vnějších a šesti vnitřních smyslových základen, sedmi faktorů probuzení, čtyř ušlechtilých pravd a matice ušlechtilé osmičlenné stezky nejenom, že shrnují vlastně veškeré Buddhovo učení, ale především umožňují meditujícímu zaznamenat tyto skutečně existující fenomény ve svém vlastním prožívání a tím si ověřit jejich pravdivost a také pochopit jejich podmíněnost a skutečnou povahu. To je mi na Buddhově učení velmi sympatické.

Knížka má jednu malo "mušku", kterou si dovolím Josephovi vytknout. V "Rozpravě o podkladech všímavosti" Buddha opakovaně nabádá meditující, aby fenomény sledovali zevnitř i zvenčí. A tahle formulace bývá různými meditačními učiteli vykládána různě. Joseph tuto instrukci vykládá tak, že máme sledovat to, co prožívají druzí lidé a to je interpretace, se kterou osobně nesouhlasím. Joseph v této souvislosti mluví o rozvíjení empatie a soucitu, což samozřejmě jsou věci, které do Buddhova učení patří a jsou potřebné. Spojovat je ale takto se všímavostí je zavádějící. Všímavost je vždy zaměřená dovnitř. Zaznamenává to, co se děje v těle a mysli meditujícího.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že všímavost není možné pochopit na základě četby knížek. Je potřeba jí rozvíjet prakticky a poznávat jí na základě vlastní zkušenosti. Nicméně pokud se věnujete meditační praxi v každodenním životě a nebo jednou za čas intenzivně někde v ústraní, tak si myslím, že knížka Josepha Goldsteina pro vás bude opravdovým potěšením.

Žádné komentáře:

Okomentovat