neděle 7. srpna 2016

Výzva ke spolupráci na výzkumu soucitu se sebou (2016-2020)

Studujete psychologii nebo psychoterapii a hledáte téma na bakalářskou nebo diplomovou práci? Zapojte se do výzkumu soucitu se sebou (self-compassion)!
Pro základní informace o výzkumu si pusťte následující video:Zde stručně shrnuji, o co se jedná:
I. TEORIE
Během své psychoterapeutické praxe jsem dospěl k závěru, že schopnost uvědomovat si a akceptovat vlastní prožitky hraje klíčovou roli v regulaci emocí a udržování duševního zdraví a osobní pohody.
Pokud si dokážeme vlastní prožitky uvědomovat, rozumíme jim, a jsme schopni je přijmout takové, jaké jsou, pak je všechno v tom nejlepším pořádku.
Pokud ale neumíme vlastní prožitky přijmout,  bráníme se jim, vznikají v nás nepříjemné pocity nepatřičnosti, nedostatečnosti, toxického studu a viny – a ty pak sekundárně vedou ke vzniku celé řady psychopatologických symptomů.
Schopnost soucítit se sebou samým (self-compassion) přitom umožňuje akceptovat i prožitky, které jinak vzbuzují automatické obranné mechanismy. Mnohdy je proto předpokladem akceptace. 
II. DOSAVADNÍ VÝSLEDKY
V uplynulém roce jsme v prvních dvou etapách společného výzkumu s několika kolegyněmi prověřili některé souvislosti soucitu se sebou s dalšími proměnnými.
Zjistili jsme například významné negativní korelace soucitu se sebou s ostýchavostí, s internalizovaným studem a s potížemi v regulaci emocí.
Pokud Vás naše výsledky zajímají, mrkněte na následující 2 prezentace s dalšími podrobnostmi:
Zde si ale pojďme především říct, co je nyní aktuální. Čeho se týká třetí etapa výzkumu, které se nyní můžete zúčastnit?
III. 3. ETAPA VÝZKUMU
Cílem třetí etapy výzkumu je porovnat míru soucitu se sebou a míru toxického studu a viny u vzorku normálních dospělých osob a u dalších vybraných klinických i neklinických vzorků, kde teoreticky předpokládáme rozdíl (např. vzorek dlouhodobě meditujících, vzorky pacientů trpících úzkostmi, depresemi, poruchami příjmu potravy, závislostmi, psychosomatickými potížemi, poruchami osobnosti, aj.) A zde přichází naše výzva:
IV. VÝZVA
Připadá Vám nastíněné srovnání zajímavé? Zaměřte se na něj ve své diplomové práci! Vaše diplomka se tak stane součástí opravdového výzkumu!
Co Vám mohu nabídnout je 1) podpora se sháněním literatury a pomoc s orientováním se v literatuře. Dále nabízím pomoc s designem výzkumu a se statistickým zpracováním výsledků. A konečně nabízím podporu při publikování výsledků, resp. možnost napsat společně článek a publikovat ho v některém odborném časopise.
V. PODMÍNKY
Aby byly výsledky jednotlivých šetření srovnatelné, je potřeba mimo jiné, aby všichni výzkumníci používali stejné měřící nástroje, tedy konkrétně:
1) SCS-CZ
2) TOSCA-3
3) subškálu Omnipotent Guilt dotazníku IGQ-67
To je hlavní podmínka spolupráce.
Další podrobnosti spolu můžeme probrat osobně nebo mailem. Pokud Vás téma zaujalo, spojte se se mnou, prosím, prostřednictvím e-mailu psychoterapeut@gmail.com.

Těším se na Vaše reakce. A děkuji Vám za Vaši přízeň, které si moc vážím.
Zdravím Vás a přeju Vám, ať jste na sebe hodní a máte soucit sami se sebou!

Žádné komentáře:

Okomentovat