koučování, koučing - e-mail
koučování, koučink - úvodní stránka
koučování, koučink - kontakt

"Vnímáme. To je skutečnost. Ale co vnímáme, to už tak očividná skutečnost není. Naučili jsme se totiž, co máme vnímat."

Don Juan

Partnerské firmy:

Kontakt:

Prokopa Diviše 9
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 777 268 729 (pouze sms)

facebook   linked in   Spotify   Youtube

PhDr. Jan Benda, Ph.D. - koučování, koučing - Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 9

[ detail mapy ]

Kurzy a tréninky

leadership, intuice, manažerské dovednosti

Firemní kurzy

Nabízím a realizuji firemní kurzy zaměřené na rozvíjení tzv. měkkých manažerských dovedností (soft-skills), především komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity a zvládání stresu. Jednotlivé kurzy připravuji „na míru“, podle konkrétní poptávky zákazníka.

Specializuji se na podporu týmové spolupráce, facilitaci zpětné vazby a řešení konfliktů v rámci týmů, definování týmových hodnot, vytváření společné vize a stanovování individuálních i skupinových cílů. Jsem projektovým manažerem společnosti A.T.A.P. a iniciátorem projektu Mindful Business. Jako lektor spolupracuji také se společnostmi Odyssey a PeopleComm.

Otevřené kurzy

V současné době se podílím na otevřených kurzech a workshopech společností Odyssey a Maitrea. Originální otevřené kurzy zaměřené na sebepoznávání, objevování a rozvíjení vlastního talentu, intuice, emoční inteligence a na využívání focusingu v manažerské praxi připravujeme s kolegy také v rámci projektu Mindful Business.

Aktuální termíny